Culemborg

Gezien het feit dat de 'Van Veen's' grotendeels uit de stad Culemborg afkomstig waren, leek het mij een leuk idee om op deze website ook aandacht te besteden aan de geschiedenis van deze stad...
  
Culemborg
(vroeger ook wel Kuilenburg of Kuylenburgh genaamd) is een stad en gemeente in de Neder-Betuwe, in de Nederlandse provincie Gelderland. De gemeente telt 27.600 inwoners (1 april 2011, bron: CBS) en heeft een oppervlakte van 31,23 km² (waarvan 1,49 km² water). Binnen de gemeentegrenzen ligt een buurtschap; het bij het gelijknamige fort gelegen Goilberdingen. Culemborg had 10.369 woningen in 2004, er waren 1430 bedrijven en ongeveer 10.300 arbeidsplaatsen (prognose 2005).
 
In een huisje buiten de stadsgrachten.

Handelsdorp
Oorspronkelijk was Culemborg een handelsdorp, gelegen op de stroomrug van het riviertje de Meer en de zuidelijke oeverwal van de Lek. Ten westen daarvan bouwde de Heer van Bosinchem (Beusichem)
kort voor 1270 een kasteeltje.
 
Vrijstad
Op "Sente Nycolausdach" in 1318 ontvingen de poorters van de inmiddels versterkte nederzetting van hun Heer, Jan van Bosinchem, stadsrechten waaronder tolvrijheid op de jaarmarkt en het asielrecht. Culemborg werd een Vrijstad. Dit wilde niet zeggen dat iedereen zich vrijelijk kon vestigen. De stad had een eigen rechtspraak Wie iets op zijn kerfstok had, moest voor schout en schepenen verschijnen en ontliep zijn gerechte straf niet. Maar hij kreeg wel de kans zich te verdedigen. Zolang hij in Culemborg verbleef, werd zijn schuldeiser niet in de stad toegelaten."Naar Culemborg gaan" betekende in Amsterdam dan ook failliet gaan.
  
Culemborg "zoals het was".
 
Stadsuitbreiding
In de 14e eeuw kwam er een stadsmuur en -gracht om ongeregelde bendes en vijandelijke troepen buiten de stad te houden. Tweemaal werd de stad buiten de bestaande muren uitgebreid. Omstreeks 1370 aan de noordzijde met een schipperskwartier, de zogenaamde Havendijk en twintig jaar later aan de zuidzijde waar de buurtschappen Lanxmeer en Parijs erbij werden getrokken onder de namen Nieuwstad/Nieuwpoort. Zo ontstond een soort "driestad". Ook de Havendijk en de Nieuwstad werden ommuurd. Het deel van de stadsmuur dat nog staat vormt de oudste nog bestaande originele stadsmuur van Nederland.