Gezocht!

Er zijn foto's in mijn bezit waarvan de oorspronkelijke eigenaar niet in staat is mij te vertellen wie er opstaan of opstaat.

Ik roep u dan ook op goed te kijken en mocht u een vermoeden hebben, mij dit alstublieft te melden. Alleen zo zijn we instaat om duidelijkheid te verschaffen over soms zeer fraaie foto's en kunnen we de personen die er op staan aan de vergetelheid onttrekken.
    
 

Wij zoeken namen van de volgende personen...
1: Over deze foto is helaas niets bekend...

2: Helaas een wat vervaagde foto inmiddels, de meisjes zijn goed zichtbaar.
Het grote meisje met strik in het haar is vermoedelijk Willemina Johanna van Kesteren (Culemborg, 1910-1924).
Wie herkent de overige 2 kinderen?

3: Van deze foto is alleen bekend wanneer de foto is gemaakt, namelijk: 29-05-1949. Wie herkent deze kinderen?

4: Wie herkent dit kind op de foto? De foto is gemaakt medio 1940.

5: Een helaas onduidelijke foto. Gemaakt in Culemborg, omstreeks 1943.
Wij vermoeden dat dit ene Albartus (Bart) van Kesteren is geweest (Everdingen 1873- Culemborg 1952),
maar zeker weten we het niet. Wie kan dit bevestigen?
 

Wie kan mij meer informatie verschaffen over onderstaande personen?
  

 
Cornelia van Veen- de Beus (1870-1929)   en   Otto Bernardus van Veen (1859-1928)

Verder ben ik altijd op zoek naar:
- foto's
- bid
printjes
- kopiën van aktes
- trouwboekjes
- publicaties
, etc.

die een directe of indirecte relatie hebben met de familienaam Van Veen.