Gezocht!

Er zijn foto's in mijn bezit waarvan de oorspronkelijke eigenaar niet in staat is mij te vertellen wie er opstaan of opstaat.

Ik roep u dan ook op goed te kijken en mocht u een vermoeden hebben, mij dit alstublieft te melden. Alleen zo zijn we instaat om duidelijkheid te verschaffen over soms zeer fraaie foto's en kunnen we de personen die er op staan aan de vergetelheid onttrekken.
    
 

Wie kent de volgende 2 personen?

 

 
Wie kan mij meer informatie verschaffen over onderstaande personen?
  

 
Cornelia van Veen- de Beus (1870-1929)   en   Otto Bernardus van Veen (1859-1928)

Verder ben ik op zoek naar:
- foto's
- bid
printjes
- kopiën van aktes
- trouwboekjes
- publicaties
, etc.

die een directe of indirecte relatie hebben met de familienaam Van Veen.